Zmluvy,fakt.,objed.

Faktúry
Novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
jpg 1/2011
jpg 2/2011
jpg 3/2011
pdf Zmluva o dielo 24-103 210 dodatok 1
jpg 4/2011
jpg 5/2011
jpg 6/2011
jpg 7/2011
jpg 8/2011
jpg 9/2011
jpg 10/2011
jpg 11/2011
jpg 12/2011
jpg 13/2011
jpg 14/2011
jpg 15/2011
jpg 16/2011
jpg 17/2011
jpg 18/2011
jpg 19/2011
jpg 20/2011
jpg 21/2011
jpg 22/2011
jpg 23/2011
jpg 24/2011
jpg 25/2011
jpg 26/2011
jpg 27/2011
jpg 28/2011
jpg 29/2011
jpg 30/2011
jpg 31/2011
jpg 32/2011
jpg 33/2011
jpg 34/2011
jpg 35/2011
jpg 36/2011
jpg 37/2011
jpg 38/2011
jpg 39/2011
jpg 40/2011
jpg 41/2011
jpg 42/2011
jpg 43/2011
jpg 44/2011
jpg 45/2011
jpg 46/2011
jpg 1/2012
jpg 2/2012
jpg 3/2012
jpg 4/2012
jpg 5/2012
jpg 6/2012
jpg 7/2012
jpg 8/2012
jpg 9/2012
jpg 10/2012
jpg 11/2012
jpg 12/2012
jpg 13/2012
jpg 14/2012
jpg 15/2012
jpg 16/2012
jpg 17/2012
jpg 18/2012
jpg 19/2012
jpg 20/2012
jpg 21/2012
jpg 22/2012
pdf faktúra 1.1 -31.10.2012
pdf faktúra 31.10.2012 - 31.12.2012
pdf faktúra 1.1.2013 - 31.3.2013
pdf faktúry 2.štvťrok 2013
pdf faktúry 2.polrok 2013
jpg Faktúry2014
jpg Faktúry2014-1
jpg Faktúry2014-2
xml Faktúry 1-6/2015
pdf Faktúry
pdf FAKTURY 2017
pdf FAKTURY 2017-1
pdf FAKTURY 2017-2
pdf FAKTURY 2017-2
pdf FAKTURY 2017-3
pdf faktúry 1-3
pdf faktúry 4-6
pdf faktúry 7-9
pdf faktúry 10-12
pdf faktúry 1-8.2018
Zmluvy
pdf Regenerácia centra obce Zboj - Zmluva o výkone činnosti VO Zverejnená dňa 29.3.2011
pdf Mandantna zmluva
pdf Program Revitalizácie krajiny zverejnené dňa 1.8.2011
pdf Regenerácia centra obce Zboj - Dodatok č.1 k zmluve o dielo/Poskytnutie služby/Zverejnené dňa 6.9.2011
pdf Mandantná zmluva 2011/09/1 - Regenerácia centra obce Zboj Zverejnená dňa 16.9.2011
pdf Zmluva o dielo č.3/2011- Regenerácia centra obce Zboj Zverejnená dňa 16.9.2011
pdf Zmluva o dielo 24-103 210
pdf Program Revitalizácie krajiny zverejnené dňa 27.10.2011
pdf Zmluva o poskytnutí služieb 11/2011 2 RP
pdf Zmluva o dielo 24-103 210 dodatok 1 zo dňa 3.3.2011
pdf Zmluva o poskytnutí služieb2011.1.G-15.11.2011
docx Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 3/2011 zo dňa 17.11.2011
pdf Zmluva o vypoži?ke 2/2012
pdf Zmluva o poskytnutí služby zo dňa 17.01.2012
docx Zmluva o dielo - 27.3.2012
pdf Zmluva o dielo externy manažment Dodatok č.2
pdf Zmluva o bežnom účte SLSP - 13.06.2012
pdf Zmluva o bežnom účte - dotačný -SLSP - 13.06.2012
pdf Zmluva o úvere č. 155/AUOC/12
pdf Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve - 13.06.2012
pdf Mandátna zmluva č. 155/AUOC/12-ZZ1 - 13.06.2012
pdf Zmluva č. 270/2012 zo dńa 4.06.2012
pdf Kúpna zmluva s vecným bremenom č 1/2012 zo dňa 14.08.2012
pdf Zmluva o dielo - modernizácia soc. zariadenia
pdf Zmluva o nájme neb. priest. 23.09.2013
pdf Kúpna zmluva - Rusičová
pdf zmluva o dielo 30.6.2014
pdf Elektronické zasiel. faktúr
pdf Zmluva o dielo 20141102
docx Zmluva č.430/2014 OK
pdf Zmluva o dielo29.12.2014
pdf Zmluva o dielo 01/02/2015
pdf Zmluva o grantovom účte Prima banka
pdf Zmluva o posk. služ.Prima banka
pdf Zmluva o grantovom účte Prima banka 1
pdf Dodatok č.1k zmluve o dielo 8/6/52015
pdf Dohoda o postupení práv
pdf Dodatok č.2k zmluve o dielo 8/6/52015
pdf Zmluva o vývoze sep. odpadu z 5.2.2016
pdf Zmluva o grantovom účte
pdf Zmluva o poskytnutí dotácií DPO /5.4.2016
pdf Zmluva o dielo Verejné osvetlenie /12.07.2016
pdf Zmluva o dielo8/8/2016
pdf Poskytnutie dotácie - VUC Prešov/ 12.8.2016
pdf Zmluva o dielo- Jablko /12.8.2016
pdf Zmluva o buducej zmluve o PP
pdf Zmluva o nájme nebytových priestoroch
pdf Zmluva č.154/POD-ZD2-64/16 14.09.2016
pdf Zmluva o PP
pdf Dodatok el. 2018
pdf Zmluva Prima Banka
pdf Kupná zmluva 25.05.2016
pdf Zmluva 148/2017
pdf Zmluva č.37727
pdf Licenčná zmluva 2000/634
pdf Zmluva o dielo 01/07/2017
pdf Zmluva 569/2017/OK
pdf zmluva o nájme
pdf Zmluva o odohraní DP
pdf Zmluva o dielo - 20.11.2017
pdf zmluva o dielo 031017-1
pdf Kupná zmluva 7.12.2017
pdf Zmluva Swan
pdf zmluva DPO SR
pdf Kupná zmluva
pdf Zmluva SEWA a.s.
pdf Zmluva o vypožičke
pdf Zmluva o vypožičke armada
pdf Zmluva č.075OP140001
pdf Zmluva 589/2018 VUC
Objednávky
pdf 1/2011
pdf 5/2016 30.03.2016 vyhotovenie PD
pdf objednávky 3
pdf objednávky 6
pdf objednávky 7
pdf objednávky 11

VYHĽADÁVANIE

.

Počasie na Slovensku