SOMUD - spoločenstvo obci mikroregiónu Uličskej doliny

SOMUD - spoločenstvo obci mikroregiónu Uličskej doliny

Záujmové združenie " SPOLOČENSTVO OBCÍ MIKROREGIÓNU ULIČSKÁ DOLINA "

Zakladatelia združenia : Obec Nová Sedlica

                                            Obec Zboj

                                            Obec Uličské Krivé

                                            Obec Ulič

                                            Obec Ruský Potok

                                            Obec Kolbasov

                                            Obec Topoľa

                                            Obec Runina

                                            Obec Prislop

Sídlom združenia je obec Zboj, Obecný úrad 067 68 Zboj

Výkonný výbor:

- Predseda             Ladislav Ladomirjak     obec Zboj

- Podpredseda      Ján Holinka                     obec Ulič

- Tajomník              Ing. Mária Bobríková                    obec Topoľa


Dátum vzniku 11.03.1998


Nórsky projekt v Uličskej doline


V našom mikroregióne Uličská dolina sa v súčasnosti realizuje projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj, ktorý je financovaný prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Zameraný je na podporu chránených území ako príležitosti a nie prekážky rozvoja, na základe skúseností a dobrých príkladov najmä z Nórska. Prijímateľom grantu je Štátna ochrana prírody a jedným z partnerov je aj Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina (SOMUD). Projekt má definovaných viacero cieľov. Predovšetkým ide o podporu príležitostí a podmienok pre alternatívny regionálny rozvoj na báze mäkkého cestovného ruchu v našom území. Preto sa v dohľadnom čase postavia v siedmich obciach (Nová Sedlica, Zboj, Kolbasov, Ruský Potok, Topoľa, Runina a Príslop) objekty mäkkého turizmu. Do nášho územia budú distribuované informačné materiály pre turistov a návštevníkov NP Poloniny, rôzne brožúry, pohľadnice, magnetky a pod. Údržbou a čistením prejde väčšia časť našich turistických chodníkov a cyklochodníkov. Návštevníci Uličskej doliny a NP Poloniny nájdu v území aj niekoľko nových edukačných tabúľ. Za účelom ich prilákania bude distribuovaná moderná filmovo-dokumentačná Diaporama. Na zlepšení možností rozvoja eko-turizmu v našom regióne aktívne spolupracujú stakeholdri SOMUD-u s cieľom zvýšiť štandard a úroveň dostupnosti poskytovaných služieb pre turistov.

VYHĽADÁVANIE

.

Počasie na Slovensku